جغجغه بادی

جغجغه بادی

WUFU W-3060

جغجغه بادی

آچار بکس بادی جغجغه ای WUFU مدل W-3060 از قدرت بالایی برخوردار است و آن را به گزینه ای مناسب جهت کارهای سنگین و نیمه سنگین صنعتی و همچنین مکانیکی و تعمیرگاهی تبدیل نموده است . تنظیم جهت چرخش ( راست گرد و چپ گرد ) از طریق دکمه ای که در پشت بکس بادی جغجغه ای وجود دارد قابل انجام است . استفاده از سیستم رطوبت گیر و روغن زن برای کلیه ابزارهای بادی از جمله بکس بادی الزامی بوده و سبب دوام دستگاه و استحکام قطعات در بلند مدت می شود .

دریافت کاتالوگ محصول

دستگاه جغجغه بادی | آچار بکس بادی جغجغه ای | WUFU  W-3060

 
سرعت آزاد : 160
نیروی گشتاور : 80
میانگین مصرف هوا : 141 لیتر بر دقیقه
وزن : 35/1 کیلوگرم
گارانتی : 6 ماه

آچار بکس بادی جغجغه ای WUFU مدل W-3060 از قدرت بالایی برخوردار است و آن را به گزینه ای مناسب جهت کارهای سنگین و نیمه سنگین صنعتی و همچنین مکانیکی و تعمیرگاهی تبدیل نموده است . تنظیم جهت چرخش ( راست گرد و چپ گرد ) از طریق دکمه ای که در پشت بکس بادی جغجغه ای وجود دارد قابل انجام است . استفاده از سیستم رطوبت گیر و روغن زن برای کلیه ابزارهای بادی از جمله بکس بادی الزامی بوده و سبب دوام دستگاه و استحکام قطعات در بلند مدت می شود .

دستگاه جغجغه بادی | آچار بکس بادی جغجغه ای | WUFU  W-3060

 
جغجغه بادی  WUFU
مجهز به کلاچ سه دنده


آچار بکس بادی جغجغه ای WUFU مدل W-3060 از قدرت بالایی برخوردار است و آن را به گزینه ای مناسب جهت کارهای سنگین و نیمه سنگین صنعتی و همچنین مکانیکی و تعمیرگاهی تبدیل نموده است . تنظیم جهت چرخش ( راست گرد و چپ گرد ) از طریق دکمه ای که در پشت بکس بادی جغجغه ای وجود دارد قابل انجام است . استفاده از سیستم رطوبت گیر و روغن زن برای کلیه ابزارهای بادی از جمله بکس بادی الزامی بوده و سبب دوام دستگاه و استحکام قطعات در بلند مدت می شود .

تماس مستقیم