سوخت سنج 5 گاز QROTECH

سوخت سنج  5 گاز QROTECH

QRD-401

سوخت سنج 5 گاز QROTECH

دستگاه سوخت سنج پنج گاز QROTECH مدل QRD-401 از بهترین دستگاه‌ها برای آنالیز گازهای خودروست که ساخت کشور کره‌جنوبی می باشد و قابلیت استفاده از 6 نمایشگر مجزا با صفحه کلید ساده را داراست. دستگاه سوخت سنج خودرو دستگاهی است که بر اساس میزان و مقدار گازهای خروجی از اگزوز خودرو میزان آلاینده ها را اندازه گیری می کند و در صورتیکه به سنسور NOX مجهز باشد برای خودروهای گازسوز نیز قابل استفاده خواهد بود. دستگاه سوخت سنج چهار گاز یا سوخت سنج پنج گاز که با نام تست چهار گاز و تست پنج گاز نیز شناخته می شوند دستگاهی برای بررسی دودهای خروجی از اگزوز می باشند. دستگاه Exhaust gas analyser یا CO analayser که در بازار تجهیزات تعمیرگاهی ایران با نام سوخت سنج یا CO سنج شناخته می شود. دستگاه های سوخت سنج از تک گاز تا پنج گاز ساخته شده اند که تک گازها فقط یک گاز را آنالیز می کنند اما مدلهای چهار گاز و پنج گاز به ترتیب چهار و پنج گاز اصلی را بصورت جداگانه و همزمان بررسی می کنند و نشان می دهند. سیستم کار کلیه دستگاه های سوخت سنج به گونه ای است که توسط یک قطعه ی جانبی که داخل اگزوز گذاشته می‌شود، گازها وارد دستگاه می‌شود و دستگاه گازها را آنالیز و بررسی می‌کند.

دریافت کاتالوگ محصول

دستگاه سوخت سنج 5 گاز و آنالیز گازهای خودرو | QROTECH  QRD-401

 
محدوده اندازه گیری CO : 0-9/99%
دقت اندازه گیری CO : 0/01
محدوده اندازه گیری CO2 : 0-20%
دقت اندازه گیری CO2 : 0/1
محدوده اندازه گیری HC : 0-9999
دقت اندازه گیری HC : 1
محدوده اندازه گیری O2 : 0-25%
‫دقت اندازه گیری O2 : 0/01
محدوده اندازه گیری NOX : 0-5000
دقت اندازه گیری NOX : 1
محدوده اندازه گیری Lambda : 0-2
دقت اندازه گیری lambda : 0/001
کشور سازنده : کره جنوبی

دستگاه سوخت سنج پنج گاز QROTECH مدل QRD-401 از بهترین دستگاه‌ها برای آنالیز گازهای خودروست که ساخت کشور کره‌جنوبی می باشد و قابلیت استفاده از 6 نمایشگر مجزا با صفحه کلید ساده را داراست.
دستگاه سوخت سنج خودرو دستگاهی است که بر اساس میزان و مقدار گازهای خروجی از اگزوز خودرو میزان آلاینده ها را اندازه گیری می کند و در صورتیکه به سنسور NOX مجهز باشد برای خودروهای گازسوز نیز قابل استفاده خواهد بود. دستگاه سوخت سنج چهار گاز یا سوخت سنج پنج گاز که با نام تست چهار گاز و تست پنج گاز نیز شناخته می شوند دستگاهی برای بررسی دودهای خروجی از اگزوز می باشند. دستگاه Exhaust gas analyser یا CO analayser که در بازار تجهیزات تعمیرگاهی ایران با نام سوخت سنج یا CO سنج شناخته می شود. دستگاه های سوخت سنج از تک گاز تا پنج گاز ساخته شده اند که تک گازها فقط یک گاز را آنالیز می کنند اما مدلهای چهار گاز و پنج گاز به ترتیب چهار و پنج گاز اصلی را بصورت جداگانه و همزمان بررسی می کنند و نشان می دهند. سیستم کار کلیه دستگاه های سوخت سنج به گونه ای است که توسط یک قطعه ی جانبی که داخل اگزوز گذاشته می‌شود، گازها وارد دستگاه می‌شود و دستگاه گازها را آنالیز و بررسی می‌کند.

دستگاه تست 5 گاز و آنالیز گازهای خودرو | QROTECH  QRD-401

 
تست پنج گاز و سوخت سنج کروتک QROTECH
صفحه کلید ساده
قابلیت استفاده از 6 نمایشگر مجزا

دستگاه سوخت سنج پنج گاز QROTECH مدل QRD-401 از بهترین دستگاه‌ها برای آنالیز گازهای خودروست که ساخت کشور کره‌جنوبی می باشد و قابلیت استفاده از 6 نمایشگر مجزا با صفحه کلید ساده را داراست.
دستگاه سوخت سنج خودرو دستگاهی است که بر اساس میزان و مقدار گازهای خروجی از اگزوز خودرو میزان آلاینده ها را اندازه گیری می کند و در صورتیکه به سنسور NOX مجهز باشد برای خودروهای گازسوز نیز قابل استفاده خواهد بود. دستگاه سوخت سنج چهار گاز یا سوخت سنج پنج گاز که با نام تست چهار گاز و تست پنج گاز نیز شناخته می شوند دستگاهی برای بررسی دودهای خروجی از اگزوز می باشند. دستگاه Exhaust gas analyser یا CO analayser که در بازار تجهیزات تعمیرگاهی ایران با نام سوخت سنج یا CO سنج شناخته می شود. دستگاه های سوخت سنج از تک گاز تا پنج گاز ساخته شده اند که تک گازها فقط یک گاز را آنالیز می کنند اما مدلهای چهار گاز و پنج گاز به ترتیب چهار و پنج گاز اصلی را بصورت جداگانه و همزمان بررسی می کنند و نشان می دهند. سیستم کار کلیه دستگاه های سوخت سنج به گونه ای است که توسط یک قطعه ی جانبی که داخل اگزوز گذاشته می‌شود، گازها وارد دستگاه می‌شود و دستگاه گازها را آنالیز و بررسی می‌کند.
تماس مستقیم