خرک سنگین

دستگاه خرک سنگین بیگ رد BIGRED

 
خرک سنگین BIGRED
ظرفیت 6 تن
خرک دنده ای با پین ایمنی
وزن: ۱۲/۴ کیلوگرم
حداقل ارتفاع ۳۹ سانتیمتر
حداکثر ارتفاع  ۶۰/۵ سانتیمتر
ساخت کشور چین 

دستگاه خرک سنگین بیگ رد BIGRED

 
خرک سنگین BIGRED
ظرفیت 6 تن
خرک دنده ای با پین ایمنی
وزن: ۱۲/۴ کیلوگرم
حداقل ارتفاع ۳۹ سانتیمتر
حداکثر ارتفاع  ۶۰/۵ سانتیمتر
ساخت کشور چین


 

تماس مستقیم