دستگاه نقطه جوش

دستگاه نقطه جوش

FY-8L

دستگاه نقطه جوش

عملکرد دستگاه نقطه جوش زن به این صورت است که به واسطه جریان الکتریسیته از فلز مورد اتصال و مقاومت الکتریکی ایجاد شده در فصل مشترک دو فلز حرارت تولید می شود که این حرارت موجب اتصال دو فلز می شود یا به عبارت دیگر با عبور جریان الکتریسیته از فلزات فصل مشترک بین دو فلز گرم شده که این گرما موجب خمیری شدن و در ادامه ذوب این ناحیه شده در نهایت با اعمال فشار در فصل مشترک دو فلز اتصال ایجاد می شود . این جریان جوشکاری با ولتاژ پایین و آمپر بالا صورت می گیرد . از این دستگاه در تعمیرگاه های صافکاری نقاشی خودرو اتوسرویس ها و مجتمع های خدماتی خودرو به صورت مدرن و حرفه ای استفاده می گردد و قابلیت ترمیم قسمت های غری و فرورفتگی خودرو را دارا می باشد.

دریافت کاتالوگ محصول

دستگاه نقطه جوش صافکاری خودرو FY-8L 

 
قابلیت نمایش ولتاژ اصلی به صورت اتوماتیک
مجهز به مکنده با ابزار مخصوص
مجهز به مبدل ها برای جوش خطی و نقطه ای
مجهز به ست کامل واشرهای گرد و مثلثی
قابلیت تنظیم جریان نقطه جوش
مجهز به دو دستگیره جداگانه برای کشیدن
دارای صفحه نمایش دیجیتال
برق مورد نیاز تک فاز

عملکرد دستگاه نقطه جوش زن به این صورت است که به واسطه جریان الکتریسیته از فلز مورد اتصال و مقاومت الکتریکی ایجاد شده در فصل مشترک دو فلز حرارت تولید می شود که این حرارت موجب اتصال دو فلز می شود یا به عبارت دیگر با عبور جریان الکتریسیته از فلزات فصل مشترک بین دو فلز گرم شده که این گرما موجب خمیری شدن و در ادامه ذوب این ناحیه شده در نهایت با اعمال فشار در فصل مشترک دو فلز اتصال ایجاد می شود . این جریان جوشکاری با ولتاژ پایین و آمپر بالا صورت می گیرد . از این دستگاه در تعمیرگاه های  صافکاری نقاشی خودرو اتوسرویس ها و مجتمع های خدماتی خودرو به صورت مدرن و حرفه ای استفاده می گردد و قابلیت ترمیم قسمت های غری و فرورفتگی خودرو را دارا می باشد.

دستگاه نقطه جوش صافکاری خودرو FY-8L 

 
قابلیت نمایش ولتاژ اصلی به صورت اتوماتیک
مجهز به مکنده با ابزار مخصوص
مجهز به مبدل ها برای جوش خطی و نقطه ای
مجهز به ست کامل واشرهای گرد و مثلثی
قابلیت تنظیم جریان نقطه جوش
مجهز به دو دستگیره جداگانه برای کشیدن
دارای صفحه نمایش دیجیتال
برق مورد نیاز تک فاز

عملکرد دستگاه نقطه جوش زن به این صورت است که به واسطه جریان الکتریسیته از فلز مورد اتصال و مقاومت الکتریکی ایجاد شده در فصل مشترک دو فلز حرارت تولید می شود که این حرارت موجب اتصال دو فلز می شود یا به عبارت دیگر با عبور جریان الکتریسیته از فلزات فصل مشترک بین دو فلز گرم شده که این گرما موجب خمیری شدن و در ادامه ذوب این ناحیه شده در نهایت با اعمال فشار در فصل مشترک دو فلز اتصال ایجاد می شود . این جریان جوشکاری با ولتاژ پایین و آمپر بالا صورت می گیرد . از این دستگاه در تعمیرگاه های  صافکاری نقاشی خودرو اتوسرویس ها و مجتمع های خدماتی خودرو به صورت مدرن و حرفه ای استفاده می گردد و قابلیت ترمیم قسمت های غری و فرورفتگی خودرو را دارا می باشد.
تماس مستقیم