کمپرس سنج

کمپرس سنج

Tai-01

کمپرس سنج

اندازه گیری مقدار فشار کمپرس موتور را هنگام تراکم با دستگاه مخصوص این کار به نام کمپرس سنج انجام می دهند. واحد فشار کمپرس در سیستم متریک کیلوگرم بر سانتی متر مربع و در سیستم اینچی پوند بر اینچ مربع PSI می باشد. دستگاه کمپرس سنج سیلندر Tai-01 یک محصول با کیفیت تایوانی است که از دو رابط شلنگ و میله فلزی تشکیل شده است تا به کمک آن ها بتوانید فشار مدار روغن کاری و همچنین فشار کمپرس موتور ( تراکم هر سیلندر ) را اندازه بگیرید . با استفاده از این دستگاه می توانید فشار را در 3 واحد Psi ، پاسکال و Kg/cm2 و تا حداکـثر 300Psi اندازه بگیرید .

دریافت کاتالوگ محصول

دستگاه کمپرس سنج سیلندر  Tai-01

 
کمپرس سنج سیلندر
قابلیت اندازه گیری کمپرس 4 سیلندر
اندازه گیری دقیق فشار موتور و سیستم سوخت با عملکرد فوق العاده
مناسب برای تمام خودروهای بنزینی
دارای کیف پلاستیکی دسته دار
ساخت کشور تایوان

اندازه گیری مقدار فشار کمپرس موتور را هنگام تراکم با دستگاه مخصوص این کار به نام کمپرس سنج انجام می دهند. واحد فشار کمپرس در سیستم متریک کیلوگرم بر سانتی متر مربع و در سیستم اینچی پوند بر اینچ مربع PSI می باشد. دستگاه کمپرس سنج سیلندر Tai-01 یک محصول با کیفیت تایوانی است که از دو رابط شلنگ و میله فلزی تشکیل شده است تا به کمک آن ها بتوانید فشار مدار روغن کاری و همچنین فشار کمپرس موتور ( تراکم هر سیلندر ) را اندازه بگیرید . با استفاده از این دستگاه می توانید فشار را در 3 واحد Psi ، پاسکال و Kg/cm2 و تا حداکـثر 300Psi اندازه بگیرید .

دستگاه کمپرس سنج موتور بنزینی  Tai-01

 
کمپرس سنج سیلندر
قابلیت اندازه گیری کمپرس 4 سیلندر
اندازه گیری دقیق فشار موتور و سیستم سوخت با عملکرد فوق العاده
مناسب برای تمام خودروهای بنزینی
دارای کیف پلاستیکی دسته دار
ساخت کشور تایوان

اندازه گیری مقدار فشار کمپرس موتور را هنگام تراکم با دستگاه مخصوص این کار به نام کمپرس سنج انجام می دهند. واحد فشار کمپرس در سیستم متریک کیلوگرم بر سانتی متر مربع و در سیستم اینچی پوند بر اینچ مربع PSI می باشد. دستگاه کمپرس سنج سیلندر Tai-01 یک محصول با کیفیت تایوانی است که از دو رابط شلنگ و میله فلزی تشکیل شده است تا به کمک آن ها بتوانید فشار مدار روغن کاری و همچنین فشار کمپرس موتور ( تراکم هر سیلندر ) را اندازه بگیرید . با استفاده از این دستگاه می توانید فشار را در 3 واحد Psi ، پاسکال و Kg/cm2 و تا حداکـثر 300Psi اندازه بگیرید .
تماس مستقیم