دستگاه تست لاین سواری

دستگاه تست لاین معاینه فنی خودرو سواری | TE-Sp

 
دامنه نوسان : 6
حداکثر بار قابل حمل : 4000 کیلوگرم
حداکثر وزن در تست محور : 2000 کیلوگرم
حداکثر و حداقل عرض تست :  915 تا 2015 میلی متر
وزن : 400 کیلوگرم
ابعاد : 2472*462*278

 

دستگاه تست لاین معاینه فنی خودرو سواری | TE-Sp

 
مجهز به تست محور لرزشی جهت اندازه گیری بازدهی
مجهز به سیستم تعلیق خودرو از طریق اندازه گیری
قابلیت اتصال به روش EUSAMA
قابلیت وزن یک چرخ و محور آن
قابلیت اختلاف قدرت چرخ ها روی یک صفحه
قابلبت اندازه گیری حداقل نیروی انتقال یاقته به زمین

 

تماس مستقیم