بکس بادی 400400

دستگاه بکس بادی جنیوس 400400 | GENIUS  TG-400400

 
بکس بادی GENIUS
بکس بادی 1/2 جنیوس
مناسب برای آپاراتی ها
ساخت تایوان 

دستگاه بکس بادی جنیوس 400400 | GENIUS  TG-400400

 
بکس بادی GENIUS
بکس بادی 1/2 جنیوس
مناسب برای آپاراتی ها
ساخت تایوان


 

تماس مستقیم