سوخت سنج 5 گاز Tecnotest

سوخت سنج 5 گاز Tecnotest

STARGAS-898

سوخت سنج 5 گاز Tecnotest

دستگاه سوخت سنج 5 گاز تکنو تست ایتالیا Tecnotest مدل STARGAS-898 از بهترین نمونه های ایتالیایی موجود در بازار است که قابلیت اندازه گیری گازهای خروجی NOX, O2, HC, Co2, Co و اندازه گیری دمای فشار و نمناکی هوا را دارا می باشد. دستگاه سوخت سنج خودرو دستگاهی است که بر اساس میزان و مقدار گازهای خروجی از اگزوز خودرو میزان آلاینده ها را اندازه گیری می کند و در صورتیکه به سنسور NOX مجهز باشد برای خودروهای گازسوز نیز قابل استفاده خواهد بود. دستگاه سوخت سنج چهار گاز یا سوخت سنج پنج گاز که با نام تست چهار گاز و تست پنج گاز نیز شناخته می شوند دستگاهی برای بررسی دودهای خروجی از اگزوز می باشند. دستگاه Exhaust gas analyser یا CO analayser که در بازار تجهیزات تعمیرگاهی ایران با نام سوخت سنج یا CO سنج شناخته می شود. دستگاه های سوخت سنج از تک گاز تا پنج گاز ساخته شده اند که تک گازها فقط یک گاز را آنالیز می کنند اما مدلهای چهار گاز و پنج گاز به ترتیب چهار و پنج گاز اصلی را بصورت جداگانه و همزمان بررسی می کنند و نشان می دهند. سیستم کار کلیه دستگاه های سوخت سنج به گونه ای است که توسط یک قطعه ی جانبی که داخل اگزوز گذاشته می‌شود، گازها وارد دستگاه می‌شود و دستگاه گازها را آنالیز و بررسی می‌کند.

دریافت کاتالوگ محصول

دستگاه سوخت سنج 5 گاز تکنو تست | Tecnotest  STARGAS-898

 
محدوده اندازه گیری CO : 0-15%
دقت اندازه گیری CO : 0/01
محدوده اندازه گیری CO2 : 0-20%
دقت اندازه گیری CO2 : 0/1
محدوده اندازه گیری HC : 0-30000
دقت اندازه گیری HC : 1
محدوده اندازه گیری O2 : 0-25%
‫دقت اندازه گیری O2 : 0/01
محدوده اندازه گیری NOX : 0-5000
دقت اندازه گیری NOX : 1
محدوده اندازه گیری Lambda : 0/5-2
دقت اندازه گیری lambda : 0/001
محدوده اندازه گیری دور موتور : 0-6000
دقت اندازه گیری دور موتور : 10
محدوده اندازه گیری دمای روغن: 20-150 درجه سانتیگراد
دقت اندازه گیری دمای روغن : 1
ساخت : ایتالیا
 

دستگاه سوخت سنج 5 گاز تکنو تست ایتالیا Tecnotest مدل STARGAS-898 از بهترین نمونه های ایتالیایی موجود در بازار است که قابلیت اندازه گیری گازهای خروجی NOX, O2, HC, Co2, Co و اندازه گیری دمای فشار و نمناکی هوا را دارا می باشد.
دستگاه سوخت سنج خودرو دستگاهی است که بر اساس میزان و مقدار گازهای خروجی از اگزوز خودرو میزان آلاینده ها را اندازه گیری می کند و در صورتیکه به سنسور NOX مجهز باشد برای خودروهای گازسوز نیز قابل استفاده خواهد بود. دستگاه سوخت سنج چهار گاز یا سوخت سنج پنج گاز که با نام تست چهار گاز و تست پنج گاز نیز شناخته می شوند دستگاهی برای بررسی دودهای خروجی از اگزوز می باشند. دستگاه Exhaust gas analyser یا CO analayser که در بازار تجهیزات تعمیرگاهی ایران با نام سوخت سنج یا CO سنج شناخته می شود. دستگاه های سوخت سنج از تک گاز تا پنج گاز ساخته شده اند که تک گازها فقط یک گاز را آنالیز می کنند اما مدلهای چهار گاز و پنج گاز به ترتیب چهار و پنج گاز اصلی را بصورت جداگانه و همزمان بررسی می کنند و نشان می دهند. سیستم کار کلیه دستگاه های سوخت سنج به گونه ای است که توسط یک قطعه ی جانبی که داخل اگزوز گذاشته می‌شود، گازها وارد دستگاه می‌شود و دستگاه گازها را آنالیز و بررسی می‌کند.

دستگاه تست 5 گاز و آلایندگی خودرو تکنو تست | Tecnotest  STARGAS-898

 
سوخت سنج STARGAS
قابلیت نمایش بر روی نمایشگر LCD با کیفیت بالا
قابلیت اندازه گیری دمای فشار و نمناکی هوا
قابلیت اندازه گیری گازهای خروجی NOX, O2, HC, Co2, Co

دستگاه سوخت سنج 5 گاز تکنو تست ایتالیا Tecnotest مدل STARGAS-898 از بهترین نمونه های ایتالیایی موجود در بازار است که قابلیت اندازه گیری گازهای خروجی NOX, O2, HC, Co2, Co و اندازه گیری دمای فشار و نمناکی هوا را دارا می باشد.
دستگاه سوخت سنج خودرو دستگاهی است که بر اساس میزان و مقدار گازهای خروجی از اگزوز خودرو میزان آلاینده ها را اندازه گیری می کند و در صورتیکه به سنسور NOX مجهز باشد برای خودروهای گازسوز نیز قابل استفاده خواهد بود. دستگاه سوخت سنج چهار گاز یا سوخت سنج پنج گاز که با نام تست چهار گاز و تست پنج گاز نیز شناخته می شوند دستگاهی برای بررسی دودهای خروجی از اگزوز می باشند. دستگاه Exhaust gas analyser یا CO analayser که در بازار تجهیزات تعمیرگاهی ایران با نام سوخت سنج یا CO سنج شناخته می شود. دستگاه های سوخت سنج از تک گاز تا پنج گاز ساخته شده اند که تک گازها فقط یک گاز را آنالیز می کنند اما مدلهای چهار گاز و پنج گاز به ترتیب چهار و پنج گاز اصلی را بصورت جداگانه و همزمان بررسی می کنند و نشان می دهند. سیستم کار کلیه دستگاه های سوخت سنج به گونه ای است که توسط یک قطعه ی جانبی که داخل اگزوز گذاشته می‌شود، گازها وارد دستگاه می‌شود و دستگاه گازها را آنالیز و بررسی می‌کند.
تماس مستقیم