خرک سواری 3 تن

دستگاه خرک سواری دنده ای 3 تن | BIGRED 3T

 
خرک سواری BIGRED
مناسب برای خودروهای سنگین و سواری
3 تن دنده ای
ساخت چین 

دستگاه خرک سواری دنده ای 3 تن | BIGRED 3T

 
خرک سواری BIGRED
مناسب برای خودروهای سنگین و سواری
3 تن دنده ای
ساخت چین


 

تماس مستقیم