دستگاه شستشوی فشار قوی

دستگاه شستشوی فشار قوی آب | G-TM

 
مجهز به مخزن پاک کننده
مجهز به چرخ های دستگاه کارواش با سیستم قفل کن
مجهز به لوله فشار قوی اتصال به دستگاه
مجهز به شیلنگ فشار قوی و شیرآب ورود به دستگاه
مجهز به صفحه کلیدهای عملیاتی دستگاه
مجهز به خروجی سیستم اگزوز دستگاه


 

دستگاه شستشوی فشار قوی آب | G-TM

 
مجهز به مخزن پاک کننده
مجهز به چرخ های دستگاه کارواش با سیستم قفل کن
مجهز به لوله فشار قوی اتصال به دستگاه
مجهز به شیلنگ فشار قوی و شیرآب ورود به دستگاه
مجهز به صفحه کلیدهای عملیاتی دستگاه
مجهز به خروجی سیستم اگزوز دستگاه

 

تماس مستقیم