خشک کن سه پنل موضعی

خشک کن سه پنل موضعی

FY-3W

خشک کن سه پنل موضعی

دستگاه خشک کن رنگ سه پنل موضعی خودرو مدل FY-3W یکی از مهمترین دستگاه‌ها در تعمیرگاه های صافکاری و نقاشی خودرو است که با نفوذ عمیق به جسم رنگ شده برای به عمل آوردن بهتر باعث به عمل آوردن رنگ در مدت بسیار کم و بدون گردو غبار می‌گردد. برای رسیدن به بهترین نتیجه و کیفیت پس از رنگ بدنه خودرو نیاز است تا در زمان کوتاهی قسمت رنگ شده در دمای مشخصی قرار بگیرد تا به شکل و ظاهر نهایی و مطلوب خود دست یابد. بهترین سیستم برای این کار تابش حرارتی امواج مادون قرمز با طول موج مشخصی است، در کارخانه های پیشرفته خودروسازی و تعمیرگاه‌های مدرن صافکاری و رنگ و نقاشی خودرو عملیات خشک کردن رنگ روی بدنه خودرو با استفاده از امواج مادون قرمز بوسیله دستگاه خشک کن رنگ موضعی بدنه خودرو انجام می‌شود.

دریافت کاتالوگ محصول

دستگاه خشک کن رنگ سه پنل موضعی خودرو | FY-3W

 
نفوذ عمیق به جشم رنگ شده برای به عمل آوردن بهتر
به عمل آوردن رنگ در مدت بسیار کم و بدون گردو غبار
گرم کردن رنگ بدون نم و تیرگی
کاهش پولیش کاری بعد از رنگ
کاهش مصرف انرژی تا 75%


دستگاه خشک کن رنگ سه پنل موضعی خودرو مدل FY-3W یکی از مهمترین دستگاه‌ها در تعمیرگاه های صافکاری و نقاشی خودرو است که با نفوذ عمیق به جسم رنگ شده برای به عمل آوردن بهتر باعث به عمل آوردن رنگ در مدت بسیار کم و بدون گردو غبار می‌گردد.
برای رسیدن به بهترین نتیجه و کیفیت پس از رنگ بدنه خودرو نیاز است تا در زمان کوتاهی قسمت رنگ شده در دمای مشخصی قرار بگیرد تا به شکل و ظاهر نهایی و مطلوب خود دست یابد. بهترین سیستم برای این کار تابش حرارتی امواج مادون قرمز با طول موج مشخصی است، در کارخانه های پیشرفته خودروسازی و تعمیرگاه‌های مدرن صافکاری و رنگ و نقاشی خودرو عملیات خشک کردن رنگ روی بدنه خودرو با استفاده از امواج مادون قرمز بوسیله دستگاه خشک کن رنگ موضعی بدنه خودرو انجام می‌شود.


 

دستگاه خشک کن رنگ سه پنل موضعی خودرو | FY-3W

 
نفوذ عمیق به جشم رنگ شده برای به عمل آوردن بهتر
به عمل آوردن رنگ در مدت بسیار کم و بدون گردو غبار
گرم کردن رنگ بدون نم و تیرگی
کاهش پولیش کاری بعد از رنگ
کاهش مصرف انرژی تا 75%


دستگاه خشک کن رنگ سه پنل موضعی خودرو مدل FY-3W یکی از مهمترین دستگاه‌ها در تعمیرگاه های صافکاری و نقاشی خودرو است که با نفوذ عمیق به جسم رنگ شده برای به عمل آوردن بهتر باعث به عمل آوردن رنگ در مدت بسیار کم و بدون گردو غبار می‌گردد.
برای رسیدن به بهترین نتیجه و کیفیت پس از رنگ بدنه خودرو نیاز است تا در زمان کوتاهی قسمت رنگ شده در دمای مشخصی قرار بگیرد تا به شکل و ظاهر نهایی و مطلوب خود دست یابد. بهترین سیستم برای این کار تابش حرارتی امواج مادون قرمز با طول موج مشخصی است، در کارخانه های پیشرفته خودروسازی و تعمیرگاه‌های مدرن صافکاری و رنگ و نقاشی خودرو عملیات خشک کردن رنگ روی بدنه خودرو با استفاده از امواج مادون قرمز بوسیله دستگاه خشک کن رنگ موضعی بدنه خودرو انجام می‌شود.

 

تماس مستقیم