چراغ دلکو

دستگاه چراغ دلکو Delco-trisco

 
چراغ دلکو
چراغ دلکو ادونس دار
بدنه استیل
مناسب برای تنظیم دلکو خودروهای کاربراتوری


 

دستگاه چراغ دلکو Delco-trisco

 
چراغ دلکو
چراغ دلکو ادونس دار
بدنه استیل
مناسب برای تنظیم دلکو خودروهای کاربراتوری

 

تماس مستقیم