کیت کامل صافکاری

کیت کامل صافکاری

Bigred E1302

کیت کامل صافکاری

دستگاه کیت صافکاری خودرو شامل کلیه ابزارهای صافکاری و تعمیرات قسمتهای مختلف بدنه انواع خودرو است. دستگاه کیت صافکاری و ضربه زن بدنه خودرو از تجهیزات مناسب برای تعمیرگاه های صافکاری و نقاشی خودرو می باشد.

دریافت کاتالوگ محصول

کیت کامل صافکاری ضربه زن بدنه خودرو | Bigred E1302

 
کیت صافکاری BIGRED
مخصوص صافکاری و ضربه زدن به بدنه خودرو
ساخت کشور چین

دستگاه کیت صافکاری خودرو شامل کلیه ابزارهای صافکاری و تعمیرات قسمتهای مختلف بدنه انواع خودرو است. دستگاه کیت صافکاری و ضربه زن بدنه خودرو از تجهیزات مناسب برای تعمیرگاه های صافکاری و نقاشی خودرو می باشد.

کیت کامل صافکاری ضربه زن بدنه خودرو | Bigred E1302

 
کیت صافکاری BIGRED
مخصوص صافکاری و ضربه زدن به بدنه خودرو
ساخت کشور چین

دستگاه کیت صافکاری خودرو شامل کلیه ابزارهای صافکاری و تعمیرات قسمتهای مختلف بدنه انواع خودرو است. دستگاه کیت صافکاری و ضربه زن بدنه خودرو از تجهیزات مناسب برای تعمیرگاه های صافکاری و نقاشی خودرو می باشد.
تماس مستقیم