ساکشن روغن موتور ایرانی برقی

ساکشن روغن موتور ایرانی برقی

Galaxy

ساکشن روغن موتور ایرانی برقی

دستگاه ساکشن روغن موتور برقی دومنظوره ایرانی گالکسی Galaxy با قابلیت شارژ مکنده روغن برقی دومنظوره و شارژ روغن تازه و انتقال روغن دارای پروب‌های درجه یک تایوانی می باشد. این دستگاه مکنده روغن موتور ایرانی که دومنظوره است دارای مخزن تانک روغن با ظرفیت 100 لیتر و شیشه شاخص با ظرفیت 7 لیتر است، ضمن اینکه میزان مکش روغن موتور سوخته 6 لیتر می باشد. دستگاه ساکشن روغن موتور که با نامهای مکش روغن یا وکیوم روغن هم شناخته می شود دستگاهی برای تعویض روغن موتور بدون نیاز به استفاده از پیچ کارتل موتور می باشد که با توجه به پیشرفت خودروها در هر فروشگاه تعویض روغنی مورد نیاز می باشد تا ضمن تمیزی محل تعویض روغنی از آسیب به خودرو مشتریان نیز جلوگیری نماید. از دیگر مزایای استفاده از دستگاه ساکشن روغن موتور مشاهده میزان روغن تخلیه شده از موتور خودرو توسط مشتری و عدم نیاز به چال سرویس در محیط تعمیرگاه و همچنین پرتابل بودن و داشتن قابلیت جابجایی آسان می باشد.

دریافت کاتالوگ محصول

دستگاه مکش وکیوم روغن موتور برقی دو منظوره ایرانی Galaxy

 
ظرفیت مخزن تانک روغن :
100 لیتر
ظرفیت شیشه شاخص :
7 لیتر
میزان مکش روغن سوخته : 6 لیتر
قدرت الکترو موتور : 11 اسب 1450 دور
پمپ هیدرولیک : ZDF
وزن خالص : 55 kg
کشور سازنده : ایران
 

دستگاه ساکشن روغن موتور برقی دومنظوره ایرانی گالکسی Galaxy با قابلیت شارژ مکنده روغن برقی دومنظوره و شارژ روغن تازه و انتقال روغن دارای پروب‌های درجه یک تایوانی می باشد. این دستگاه مکنده روغن موتور ایرانی که دومنظوره است دارای مخزن تانک روغن با ظرفیت 100 لیتر و شیشه شاخص با ظرفیت 7 لیتر است، ضمن اینکه میزان مکش روغن موتور سوخته 6 لیتر می باشد.

دستگاه ساکشن روغن موتور که با نامهای مکش روغن یا وکیوم روغن هم شناخته می شود دستگاهی برای تعویض روغن موتور بدون نیاز به استفاده از پیچ کارتل موتور می باشد که با توجه به پیشرفت خودروها در هر فروشگاه تعویض روغنی مورد نیاز می باشد تا ضمن تمیزی محل تعویض روغنی از آسیب به خودرو مشتریان نیز جلوگیری نماید. از دیگر مزایای استفاده از دستگاه ساکشن روغن موتور مشاهده میزان روغن تخلیه شده از موتور خودرو توسط مشتری و عدم نیاز به چال سرویس در محیط تعمیرگاه و همچنین پرتابل بودن و داشتن قابلیت جابجایی آسان می باشد.

دستگاه ساکشن روغن موتور برقی دو منظوره ایرانی Galaxy

 
شارژ مکنده روغن برقی دو منظوره
پروب های درجه یک تایوان
قابلیت شارژ روغن تازه و انتقال روغن
قدرت فوق العاده
کاربری آسان


دستگاه ساکشن روغن موتور برقی دومنظوره ایرانی گالکسی Galaxy با قابلیت شارژ مکنده روغن برقی دومنظوره و شارژ روغن تازه و انتقال روغن دارای پروب‌های درجه یک تایوانی می باشد. این دستگاه مکنده روغن موتور ایرانی که دومنظوره است دارای مخزن تانک روغن با ظرفیت 100 لیتر و شیشه شاخص با ظرفیت 7 لیتر است، ضمن اینکه میزان مکش روغن موتور سوخته 6 لیتر می باشد.

دستگاه ساکشن روغن موتور که با نامهای مکش روغن یا وکیوم روغن هم شناخته می شود دستگاهی برای تعویض روغن موتور بدون نیاز به استفاده از پیچ کارتل موتور می باشد که با توجه به پیشرفت خودروها در هر فروشگاه تعویض روغنی مورد نیاز می باشد تا ضمن تمیزی محل تعویض روغنی از آسیب به خودرو مشتریان نیز جلوگیری نماید. از دیگر مزایای استفاده از دستگاه ساکشن روغن موتور مشاهده میزان روغن تخلیه شده از موتور خودرو توسط مشتری و عدم نیاز به چال سرویس در محیط تعمیرگاه و همچنین پرتابل بودن و داشتن قابلیت جابجایی آسان می باشد.

تماس مستقیم