دیاگ سنگین ولوو وکام VOCOM

دیاگ سنگین ولوو وکام VOCOM

VOLVO - VOCOM

دیاگ سنگین ولوو وکام VOCOM

دستگاه عیب یاب دیاگ تخصصی ولوو وکام VOCOM دستگاه دیاگ تخصصی ماشین سنگین های ولوو جهت کامیون ها و اتوبوس های ولوو می باشد. این دستگاه عیب یاب تخصصی ولوو مجهز به سنسور فشار بررسی باتری/تنظیم صفر، به کمپرس سیلندر ها ، آزمایش و بررسی، گیربکس و سیستم انتقال نیرو با قابلیت ارزیابی انژکتور ها ، حجم سوخت رسیده شده به سیلندر ها و مدیریت اندازه های خوانده شده از سنسور ها و ... می باشد. دستگاه عیب یاب یا دستگاه دیاگ یکی از اصلی ترین دستگاهها در تعمیرگاه ها، مکانیکی ها، باتریسازی ها، نمایندگی های مجاز و مجتمع های خدماتی خودرو به حساب می آید. دستگاه عیب یاب وظیفه پردازش ECU ( Electronic Control Unit) یا به عبارتی دیگر کامپیوتر خودرو را دارد و تمام اطلاعات ذخیره شده در ECU ماشین را نشان میدهد. زمانی که خودرو به هر دلیلی دچار نقص فنی و سنسورهای ماشین دچار مشکل شوند با استفاده از دستگاه دیاگ یا عیب یاب می توان عیب خودرو را پیدا کرده و برطرف نمود. با توجه به تکنولوژی روز خودروها هر روز به اطلاعات و داده های ECU اضافه می شود و دستگاه های دیاگ نیاز به بروز رسانی دارند. عملیات هایی مانند تعریف سوئیچ ، دانلود، پیکربندی، خواندن کد خطا، ایربگ، ای بی اس ABS ، موتور، گیربکس اتوماتیک، رادیو، قفل مرکزی، سیستم تهویه AC و ... با دستگاه دیاگ یا عیب یاب انجام می گردد.

دریافت کاتالوگ محصول

دستگاه عیب یاب دیاگ سنگین تخصصی ولوو وکام  VOCOM

 
دیاگ سنگین ولوو VOCOM جهت کامیون ها و اتوبوس های ولوو
مجهز به سنسور فشار بررسی باتری/تنظیم صفر
اسیلوسکوپ
قابلیت مدیریت عملکرد ها و پارامترها ، باز راه اندازی
مجهز به کمپرس سیلندر ها ، آزمایش و بررسی
قابلیت ارزیابی انژکتور ها ، حجم سوخت رسیده شده به سیلندر ها
قابلیت مدیریت اندازه های خوانده شده از سنسور ها
مجهز به گیربکس و سیستم انتقال نیرو
قابلیت سیستم ترمز بادی ، بررسی و آزمایش ترمز های بادی ، شیر های برقی ترمز ها و کالیبراسیون آنها ، شیر های کنترل ABS و دیگر سیستم های ترمز
آزمایش و کالیبراسیون سیستم تعلیق و سیگنالهایش ، جعبه کنترل ، سنسور ارتفاع ، سنسور فشار ، شیر های برقی و عملکرد های قابل اضافه شدن و پارامتر هایش

دستگاه عیب یاب دیاگ تخصصی ولوو وکام VOCOM دستگاه دیاگ تخصصی ماشین سنگین های ولوو جهت کامیون ها و اتوبوس های ولوو می باشد. این دستگاه عیب یاب تخصصی ولوو مجهز به سنسور فشار بررسی باتری/تنظیم صفر، به کمپرس سیلندر ها ، آزمایش و بررسی، گیربکس و سیستم انتقال نیرو با قابلیت ارزیابی انژکتور ها ، حجم سوخت رسیده شده به سیلندر ها و مدیریت اندازه های خوانده شده از سنسور ها و ... می باشد.
دستگاه عیب یاب یا دستگاه دیاگ یکی از اصلی ترین دستگاهها در تعمیرگاه ها، مکانیکی ها، باتریسازی ها، نمایندگی های مجاز و مجتمع های خدماتی خودرو به حساب می آید. دستگاه عیب یاب وظیفه پردازش ECU ( Electronic Control Unit) یا به عبارتی دیگر کامپیوتر خودرو را دارد و تمام اطلاعات ذخیره شده در ECU ماشین را نشان میدهد. زمانی که خودرو به هر دلیلی دچار نقص فنی و سنسورهای ماشین دچار مشکل شوند با استفاده از دستگاه دیاگ یا عیب یاب می توان عیب خودرو را پیدا کرده و برطرف نمود.
با توجه به تکنولوژی روز خودروها هر روز به اطلاعات و داده های ECU اضافه می شود و دستگاه های دیاگ نیاز به بروز رسانی دارند. عملیات هایی مانند تعریف سوئیچ ، دانلود، پیکربندی، خواندن کد خطا، ایربگ، ای بی اس ABS ، موتور، گیربکس اتوماتیک، رادیو، قفل مرکزی، سیستم تهویه AC و ... با دستگاه دیاگ یا عیب یاب انجام می گردد.

دستگاه عیب یاب دیاگ سنگین تخصصی ولوو وکام  VOCOM

 
دیاگ سنگین ولوو VOCOM جهت کامیون ها و اتوبوس های ولوو
مجهز به سنسور فشار بررسی باتری/تنظیم صفر
اسیلوسکوپ
قابلیت مدیریت عملکرد ها و پارامترها ، باز راه اندازی
مجهز به کمپرس سیلندر ها ، آزمایش و بررسی
قابلیت ارزیابی انژکتور ها ، حجم سوخت رسیده شده به سیلندر ها
قابلیت مدیریت اندازه های خوانده شده از سنسور ها
مجهز به گیربکس و سیستم انتقال نیرو
قابلیت سیستم ترمز بادی ، بررسی و آزمایش ترمز های بادی ، شیر های برقی ترمز ها و کالیبراسیون آنها ، شیر های کنترل ABS و دیگر سیستم های ترمز
آزمایش و کالیبراسیون سیستم تعلیق و سیگنالهایش ، جعبه کنترل ، سنسور ارتفاع ، سنسور فشار ، شیر های برقی و عملکرد های قابل اضافه شدن و پارامتر هایش

دستگاه عیب یاب دیاگ تخصصی ولوو وکام VOCOM دستگاه دیاگ تخصصی ماشین سنگین های ولوو جهت کامیون ها و اتوبوس های ولوو می باشد. این دستگاه عیب یاب تخصصی ولوو مجهز به سنسور فشار بررسی باتری/تنظیم صفر، به کمپرس سیلندر ها ، آزمایش و بررسی، گیربکس و سیستم انتقال نیرو با قابلیت ارزیابی انژکتور ها ، حجم سوخت رسیده شده به سیلندر ها و مدیریت اندازه های خوانده شده از سنسور ها و ... می باشد.
دستگاه عیب یاب یا دستگاه دیاگ یکی از اصلی ترین دستگاهها در تعمیرگاه ها، مکانیکی ها، باتریسازی ها، نمایندگی های مجاز و مجتمع های خدماتی خودرو به حساب می آید. دستگاه عیب یاب وظیفه پردازش ECU ( Electronic Control Unit) یا به عبارتی دیگر کامپیوتر خودرو را دارد و تمام اطلاعات ذخیره شده در ECU ماشین را نشان میدهد. زمانی که خودرو به هر دلیلی دچار نقص فنی و سنسورهای ماشین دچار مشکل شوند با استفاده از دستگاه دیاگ یا عیب یاب می توان عیب خودرو را پیدا کرده و برطرف نمود.
با توجه به تکنولوژی روز خودروها هر روز به اطلاعات و داده های ECU اضافه می شود و دستگاه های دیاگ نیاز به بروز رسانی دارند. عملیات هایی مانند تعریف سوئیچ ، دانلود، پیکربندی، خواندن کد خطا، ایربگ، ای بی اس ABS ، موتور، گیربکس اتوماتیک، رادیو، قفل مرکزی، سیستم تهویه AC و ... با دستگاه دیاگ یا عیب یاب انجام می گردد.
تماس مستقیم