دستگاه آج زن لاستیک

دستگاه آج زن لاستیک

KS-804

دستگاه آج زن لاستیک

فروش و قیمت دستگاه آج زن لاستیک جهت آج زدن کلیه لاستیک های صاف ماشین سواری و ماشین سنگین با توجه به اینکه لاستیک ها جزء تجهیزات گران قیمت هستند، همه ی ما نیازمند راه حلی خواهیم بود که آنها را برای مدت طولانی تری استفاده کنیم. همچنین به دنبال روشی هستیم تا به افزایش ایمنی، آسایش در هنگام رانندگی و کاهش مصرف سوخت منجر شود. راه های مختلفی برای افزایش طول عمر لاستیک وجود دارد که یکی از آنها استفاده از لاستیک هایی است که قابلیت روکش کردن یا آج زدن داشته باشند. آج زدن شامل برداشتن مقداری از گوشت لاستیک موجود در زیر گل لاستیک می باشد. این کار به طور قابل ملاحظه ای قابلیت چسبندگی “ایمنی” تایر را افزایش می دهد. اغلب افراد به اشتباه بر این باورند که زدن آج مجدد بر روی لاستیک های استفاده شده، سبب کاهش ایمنی و افزایش خطراتی نظیر پارگی لاستیک، تصادفات و… می شود، در صورتیکه آج زدن به شرطی که با شرایط استاندارد و توصیه های شرکت سازنده دستگاه اجرا شود هیچ گونه تاثیر منفی به گل و منجید تایر وارد نمی کند. کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا، آلمان و… از این روش به صورت اصولی استفاده می کنند و موجب افزایش ایمنی لاستیک، کاهش سوخت و هزینه های خرید لاستیک، حفظ محیط زیست و مزایای دیگری نظیر این ها شده اند.

دریافت کاتالوگ محصول

دستگاه آج زن لاستیک کاردان صنعت

 
جهت آج زدن بر روی لاستیک های صاف
افزایش طول عمر لاستیک
کاربری آسان
افزایش ایمنی
دارای تیغه های متنوع جهت ایجاد حالت های مختلف روی لاستیک


فروش و قیمت دستگاه آج زن لاستیک جهت آج زدن کلیه لاستیک های صاف ماشین سواری و ماشین سنگین با توجه به اینکه لاستیک ها جزء تجهیزات گران قیمت هستند، همه ی ما نیازمند راه حلی خواهیم بود که آنها را برای مدت طولانی تری استفاده کنیم. همچنین به دنبال روشی هستیم تا به افزایش ایمنی، آسایش در هنگام رانندگی و کاهش مصرف سوخت منجر شود.

راه های مختلفی برای افزایش طول عمر لاستیک وجود دارد که یکی از آنها استفاده از لاستیک هایی است که قابلیت روکش کردن یا آج زدن داشته باشند. آج زدن شامل برداشتن مقداری از گوشت لاستیک موجود در زیر گل لاستیک می باشد. این کار به طور قابل ملاحظه ای قابلیت چسبندگی “ایمنی” تایر را افزایش می دهد. اغلب افراد به اشتباه بر این باورند که زدن آج مجدد بر روی لاستیک های استفاده شده، سبب کاهش ایمنی و افزایش خطراتی نظیر پارگی لاستیک، تصادفات و… می شود، در صورتیکه آج زدن به شرطی که با شرایط استاندارد و توصیه های شرکت سازنده دستگاه اجرا شود هیچ گونه تاثیر منفی به گل و منجید تایر وارد نمی کند. کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا، آلمان و… از این روش به صورت اصولی استفاده می کنند و موجب افزایش ایمنی لاستیک، کاهش سوخت و هزینه های خرید لاستیک، حفظ محیط زیست و مزایای دیگری نظیر این ها شده اند.

دستگاه عاج زن لاستیک کاردان صنعت

 
جهت آج زدن بر روی لاستیک های صاف
افزایش طول عمر لاستیک
کاربری آسان
افزایش ایمنی
دارای تیغه های متنوع جهت ایجاد حالت های مختلف روی لاستیک


فروش و قیمت دستگاه آج زن لاستیک جهت آج زدن کلیه لاستیک های صاف ماشین سواری و ماشین سنگین با توجه به اینکه لاستیک ها جزء تجهیزات گران قیمت هستند، همه ی ما نیازمند راه حلی خواهیم بود که آنها را برای مدت طولانی تری استفاده کنیم. همچنین به دنبال روشی هستیم تا به افزایش ایمنی، آسایش در هنگام رانندگی و کاهش مصرف سوخت منجر شود.

راه های مختلفی برای افزایش طول عمر لاستیک وجود دارد که یکی از آنها استفاده از لاستیک هایی است که قابلیت روکش کردن یا آج زدن داشته باشند. آج زدن شامل برداشتن مقداری از گوشت لاستیک موجود در زیر گل لاستیک می باشد. این کار به طور قابل ملاحظه ای قابلیت چسبندگی “ایمنی” تایر را افزایش می دهد. اغلب افراد به اشتباه بر این باورند که زدن آج مجدد بر روی لاستیک های استفاده شده، سبب کاهش ایمنی و افزایش خطراتی نظیر پارگی لاستیک، تصادفات و… می شود، در صورتیکه آج زدن به شرطی که با شرایط استاندارد و توصیه های شرکت سازنده دستگاه اجرا شود هیچ گونه تاثیر منفی به گل و منجید تایر وارد نمی کند. کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا، آلمان و… از این روش به صورت اصولی استفاده می کنند و موجب افزایش ایمنی لاستیک، کاهش سوخت و هزینه های خرید لاستیک، حفظ محیط زیست و مزایای دیگری نظیر این ها شده اند.

تماس مستقیم