دستگاههای کارکرده

چنانچه شما تمایل به فروش دستگاه کارکرده خود دارید می توانید با ارسال عکس و مشخصات دستگاه خود در این بخش ، دستگاه خود را به قیمت مناسب به مصرف کننده به فروش رسانید.