خرک سواری3B

 
کشور سازنده : چین
 

دستگاه  خرک سواری KH-BR-3T

خرک سواری BIGRED
مناسب برای خودروهای سنگین و سواری
3 تن دنده ای